Testy sprawdzające wiedzę z BHP


Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych


1. Świadectwo pracy wydaje się pracownikowi

2. Pracownik może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego

3. Jakim podręcznym sprzętem gaśniczym można gasić palącego się człowieka

4. W przypadku zapalenia się silnika elektrycznego można go gasić:

5. Społeczną Inspekcję Pracy powołuje

6. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:

7. W razie pożaru, który nastąpił w zakładzie pracy pracownik

8. Zespół powypadkowy winien liczyć minimum:

9. Karę pieniężną może zastosować pracodawca

10. Koszty badań lekarskich ponoszą


Twoje imię:

Proszę czekaj...

Od kiedy gaśnica pianowa służy do gaszenia urządzeń pod napięciem?

Autor: ab
Data: 2015-01-19 13:05:49

kolega słusznie zauważył od kiedy gaśnica pianowa służy do gaszenia urządzeń elektrycznych jeśli w składzie zawiera wodę

Autor: mw
Data: 2015-02-17 12:08:20

ktoś głupoty w testach pisze i później ludzie tak robią jak ich uczą

Autor: kj3
Data: 2015-02-17 12:10:59

Ale tam jest napisane piankowa, a nie pianowa, więc takiej gaśnicy nawet nie ma i odpowiedź odpada

Autor: jola
Data: 2015-11-05 22:47:31
© 2005-2017 Sentia Solutions - [ Strona główna - Załóż FunTesta - Regulamin - Pomoc ]
Katalog: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9