Serwis zamknięty. Archiwum testów dostępne tylko do odczytu.

Jeśli chcesz usunąć testy, które opublikowałeś (lub testy, które uważasz za niewłaściwe), skontaktuj się z nami.

oierjfijeferrefergrger


rerrf


1. W którym roku pierwszy raz pojawił się termin „psychologia”

2. Najważniejszy zmysł u Arystotelesa:

3. Kto wymyślił introspecje:

4. Związek duszy z ciałem:

5. Psychologia-nauka przyrodnicz czy humanistyczna?

6. Kiedy pojawił sie psychologizm:

7. Kiedy powstala pierwsza pracowania psychologiczna:

8. W którym roku pojawiła sie naukowa psychologia:

9. Kto mówił o metafizyce indukcyjnej:

10. Kto prowadził badania empiryczne eksperymentalne:

11. Kto uważał, że psychologia będzie stanowic antidotum na upadek kultury:

12. "Dajcie mi 10 dzieci a zrobi z nich.." kto

13. Warunkowanie instrumentalne (sprawcze)

14. Uczenie sie znaków

15. że rzeczywistość psychiczna człowieka jest tak samo ważna jak środowisko przyrodnicze?

16. Co to jest szkoła Gestalt

17. Koncepcja figury i tła, kto ?

18. Jakie prawo sformułował Thorndike?

19. Autor książki „Produktywne myślenie”?

20. Kto powiedział, że introspekcja musi być ogólna i indywidualna ?

21. Co wymyślił Otto Rank ?

22. „Objaśnienia marzeń sennych” kto:

23. Kto napisał „Ucieczkę od wolności” ?

24. Czym zajmował się Piaget ?

25. Kto stworzył pierwszy test na inteligencję?

26. Test Shondiego

27. Który test pochodzi z psychoanalizy ?

28. Czego dotyczy test Roschacha ?

29. Test ten jest oparty na założeniach psychologii postaci:

30. Traktuje akty psychiczne jako czynnik stały, powtarzający się w przeżyciach:

31. Uważał że wszystkie przedmioty przyrodnicze mogą być przedmiotami badań psychologicznych:

32. Wg Kreutza do sądów introspekcyjnych nie zaliczamy:

33. Zdecydowanie oddzielał podmiot psychiczny od podmiotu sprawczego:

34. Wg Piageta osiąganie równowagi między asymilacją a akomodacją jest wynikiem stopniowej:

35. Idee wrodzone wg Kartezjusza są:

36. Bezpośrednią inspiracją do empirycznych badań w psychologii była:

37. Kto usuwa z duszy zasadę życia

38. Autorem "Psychologii z punktu widzenia empirycznego" był:

39. Kto po raz pierwszy wskazał na różnicę między spostrzeżeniem a obserwacją:

40. Sferą przeżyć religijnych zajmowali się:

41. Poszukiwał źródeł rozwoju tzw. "ducha ludzkości":

42. Z pojęciem Gestalt łączy się.. ?

43. Kogo łączymy z pojęciem myślenia produktywnego ?

44. Kto napisał „Psychologię życia codziennego” ?

45. Kto łączył psychologię z fizyką ?

46. Kto mówił, że świadomość to suma wrażeń ?

47. Kto zmienił S-R na S-O-R

48. Wg kogo składowe życia psychicznego to czynności i wytwory ?

49. U kogo występuje teoria figury i tła ?

50. Kto i kiedy wydał pierwszą książkę psychologiczną ?

Proszę czekaj...
© 2005-2018 Sentia Solutions - [ Strona główna - Regulamin - Pomoc ]
Katalog: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9