Serwis zamknięty. Archiwum testów dostępne tylko do odczytu.

Jeśli chcesz usunąć testy, które opublikowałeś (lub testy, które uważasz za niewłaściwe), skontaktuj się z nami.

egzamin


egzamin


1. Wyrażał przekonanie, że wszelki ruch wymaga jakiegoś celu:

2. Koncepcja "strefy najbliższego rozwoju" pojawiła się w teorii:

3. Nietrwałe i trwałe wytwory psychofizyczne są wg Twardowskiego wyłącznie przedmiotem:

4. Arystotelesowska "De Anima" była częścią:

5. Odkrywcą uczenia się przez "wgląd" był

6. Test ten jest oparty na założeniach psychologii postaci:

7. Wprowadził do psychologii pojęcie intencjonalności:

8. Traktuje akty psychiczne jako czynnik stały, powtrzający się w przeżyciach:

9. Konstruktywizm opiera się na: /Piaget/

10. Które zdania odnośnie teorii Pawłowa są prawdziwe:

11. Uważał że wszystkie przedmioty przyrodnicze mogą być przedmiotami badań psychologicznych:

12. Wg Kreutza do sądów introspekcyjnych nie zaliczamy:

13. Zdecydowanie oddzielał podmiot psychiczny od podmiotu sprawczego:

14. "Gdy mówię, że zmysły przenoszą coś do umysłu mam na myśli to,

15. Wg Piageta osiąganie równowagi między asymilacją a akomodacją jest wynikiem stopniowej:

16. Uważał, że zachowanie tworzą pewne wrodzone dążenia skierowane ku określonym celom:

17. Idee wrodzone wg Kartezjusza są:

18. Bezpośrednią inspiracją do empirycznych badań w psychologii była:

19. Kto usuwa z duszy zasadę życia:

20. Które ze zdań odnośnie teorii Lewina są prawdziwe:

21. Przeprowadził szereg eksperymentów udowadnijących, że uczenie się zwierząt

22. Autorem "Psychologii z punktu widzenia empirycznego" był:

23. Program "metafizyki indukcyjnej" został utworzony przez:

24. Kto po raz pierwszy wskazał na różnicę między spostrzeżeniem a obserwacją:

25. Uważał, że umysł i cialo są aspektami podstawowej jedności:

26. Sferą przeżyć religijnych zajmowali się

27. Wprowadził pojęcie ilorazu inteligencji

28. Poszukiwał źródeł rozwoju tzw. "ducha ludzkości":

Proszę czekaj...
© 2005-2018 Sentia Solutions - [ Strona główna - Regulamin - Pomoc ]
Katalog: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9