TEST WIEDZY O POLSCE ETAP 1


Przygotował: Tomir Domański TEST ZAWIERA 9 PYTAŃ (1 punkt)+ 1 dodatkowe(4 punkty). Nie wypełniaj formularza który pokażę się na koniec!!!( link: http://testwiedzyopolscezdjecie1.manifo.com/nie ) Wynik przyjdzie na mój email ,a prawidłowe odpowiedzi powiem ja w szkole!!!


1. Jaki nazywa się chymn Polski?

2. Ile krajów graniczy z Polską?

3. Kiedy została uchwalona Konstytucja w polsce.

4. Co to jest i kiedy się to działo ? ( link: http://testwiedzyopolscezdjecie1.manifo.com/ )

5. Jak się nazywa aktualny Prezydent Polski?

6. Jaki jest najpopularnejszy sport w polsce?

7. Wskaż która z tych osób ( pisarz/pisarka) otrzymał/a nagrodę nobla?

8. Njczęściej wymienianym kompozytorem jest:

9. Podaj pełną nazwę Polski.

10. DODATKOWE: Ile polska ma gmin?


Twoje imię:

Proszę czekaj...

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz
© 2005-2017 Sentia Solutions - [ Strona główna - Załóż FunTesta - Regulamin - Pomoc ]
Katalog: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9